Një shembull si ky!

Sapo morën vesh, erdhën dhe e deponuan shumën prej 2400 euro për dyertë e xhamisë së Planesë.
Kështu veproi xhemati i xhamisë ‘Sinan Pasha’ në Prizren.
Kryeimami dr. Orhan ef. Bislimaj, në emër të KBI-Prizren e falënderoi mutevelinë haxhi Raif Shamliu dhe muezinin Ali ef. Berisha, e përmes tyre gjithë xhematin, të cilët e përmbushën emanetin e bamirësave.
Vërte, kjo forma, ku xhematet e xhamive do të merrnin për sipër nga një punë, do të ishte ideale për ndërtimin e xhamive të reja, gjithandej.

Tanzil.net

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 18 miq dhe s'ka antarë në linjë

Kryesia e BIRK - ut

Bashkësia Islame e Kosovës

Bashkësia Islame e Kosovës