Të gjithë haxhinjët e Prizrenit, sonte e kanë bërë nijetin për Haxh

Të gjithë haxhinjët e Prizrenit, sonte e kanë bërë nijetin për Haxh, dhe janë drejtuar për në Arafat!

Tanzil.net

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 26 miq dhe s'ka antarë në linjë

Kryesia e BIRK - ut

Lajme Archives - Bashkësia Islame e Kosovës