Mektebi tri herë në javë!

Mektebi tri herë në javë!
Pas mbarimit të vitit shkollor, mektebet e xhamive të komunës së Prizrenit, gjatë muajit korrik, vazhdojnë me aktivitete mësimore tri herë në javë (e hënë, e enjte dhe e shtunë).
Ftojmë prindërit që t’i motivojnë fëmijtë e tyre për ta ndjekur mektebin.
Pejgamberi a.s. ka thënë: “Nuk ka dyshim se Kur’ani është ushqim gostie i Allahut. Pra, sa të keni mundësi dhe forcë, merrni nga ai (mësoni nga Kur’ani).”
për më shumë kliko:

Tanzil.net

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 9 miq dhe s'ka antarë në linjë

Kryesia e BIRK - ut

Lajme Archives - Bashkësia Islame e Kosovës