Interesim i madh i nxënësve për Mekteb!

Mualimët e mualimet e Prizrenit po bëjnë të pamundurën për edukimin e brezit të ri. Shyqyr Zotit, interesimi i nxënësve është shumë i madh dhe kjo është e rëndësishme.
Pejgamberi a.s. ka thënë:
“Nëse një grup njerëzish tubohen në një xhami prej xhamive të Allahut, lexojnë Kur’anin dhe këshillohen me të në mes vete, mbi ta do të zbresë bereqeti i qetësisë, do t’i mbulojë mëshira e Allahut të Madhërishëm, si dhe melekët marrin pjesë në atë tubim. Këta njerzë, i Madhi Zot i lëvdon para melekëve.” (Transmeton Imam Muslimi).
Bëhu pjesë e kësaj lëvdate të Allahut!
për më shumë kliko:

Tanzil.net

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 26 miq dhe s'ka antarë në linjë

Kryesia e BIRK - ut

Lajme Archives - Bashkësia Islame e Kosovës