Xhemati i Prizrenit: 42,476.-€

    Në aksionin e ditës së xhuma, të datës 29 Nëntor 2019, për ndihmë vëllezërve në Shqipëri, që janë goditur nga tërmeti, xhemati i Prizrenit, ka arritur të tubojë mjete financiare në shumë prej: 42,476.-€ (katërdhjetë e dy mijë e katërqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro).

Aksioni është organizuar nga Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës.

Me të vërtetë, xhemati i Prizrenit, po edhe xhemati i Kosovës në përgjithësi, e kanë dhënë provimin e tyre, në ndihmë zonave të tërmetit në Shqipëri. Ata, u organizuan në forma të ndryshme, individuale, familjare, shoqërore e institucionale dhe grumbulluan ndihma nga më të ndryshme.

Zoti i shpërbleftë të gjithë kontributdhënësit, me mirësitë e Tij, në dynja dhe ahiret. Shpresojmë, që kjo ndihmë, të ndikojë sadopak në zbutjen e pasojave të tërmetit.

Tanzil.net

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 9 miq dhe s'ka antarë në linjë

Kryesia e BIRK - ut

Lajme – Bashkësia Islame e Kosovës