Mësimdhënësja e gjuhës shqipe, znj. Anyla Zajmi e mbajti orën e dytë me imamët boshnjakë

Me iniciativë të Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, e në bashkëpunim me OSBE Misioni në Kosovë, mësimdhënësja e gjuhës shqipe, znj. Anyla Zajmi e mbajti orën e dytë me imamët boshnjakë.
Aktiviteti është ekskluzivisht për mbështetjen e imamëve boshnjakë në mësimin e gjuhës shqipe, në kuadër të projektit “Mbeshtetja e zbatimit te politikave dhe kornizës legjislative që ka të bëjë me të drejtat pronësore dhe trashëgiminë kulturore të komuniteteve, si dhe avancimi i promovimit të dialogut ndërkulturore dhe ndërfetarë”.
Fillimisht do të zagjasë një muaj, me mundësi të vazhdimit.

Tanzil.net

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 52 miq dhe s'ka antarë në linjë

Kryesia e BIRK - ut

Lajme Archives - Bashkësia Islame e Kosovës