Sikur ta kishim parë Pejgamberin a.s., çka do t’i kishim thënë?

Kjo ishte njëra prej pyetjeve tematike, që nxënësit e mektebit e zhvilluan me shkrim, në kuadër të muajit të mevludit – datëlindjes së Muhamedit a.s.
Në të vërtetë, është pyetje për të gjithë, nëse do ta takonim Pejgamberin a.s., çka do t’i thonim atij?
Po ashtu, muaji i mevludit vazhdoi edhe me aktivitete të tjera, fetare e kulturore.
Mektebi vazhdon, çdo fundjavë me më të mirët e komunës tonë!