Me laramani aktivitetesh, mektebi vazhdoi orën mësimore të radhës në fundjavën që lamë pas

Me laramani aktivitetesh, mektebi vazhdoi orën mësimore të radhës në fundjavën që lamë pas.
Përveç edukatës fetare, nxënësit argëtohen edhe me aktivitete kreative, kulturore e sportive, Në mes tyre, çdo ditë e mëshum formohet një shoqëri e sinqertë, mbase e paharrueshme.
Muhamedi a.s. ka thënë: “Besimtari është shok i mirë.”