Mektebi, vazhdon me orët mësimor tri herë në javë

Mektebi, vazhdon me orët mësimor tri herë në javë, me aktivitete të ndryshme educative, arsimore, recreative, sportive, kulturore, etj.
Ky orar do të vazhdojë deri në fund të muajit korrik.
Fëmijtë që mësojnë Kur’an, po edhe të tjerët, e fitojnë një aftësi për të qenë të dobishëm për të tjerët dhe të mëshirshëm.
Allahu thotë në Kur’an:
“Dhe ky është libër dobiprurës, Ne e zbritëm atë, andaj përmbanju atij dhe druajuni kundërshtimit, ashtu që të mëshiroheni.” (El-En’am, 155)
për më shumë kliko: