Edhe në këtë fundjavë që shkoi, mektebi vazhdoi me orët mësimore të radhës

Edhe në këtë fundjavë që shkoi, mektebi (niveli i parë dhe i dytë) vazhdoi me orët mësimore të radhës.
Kur’ani është fjalë e Allahut i zbritur te Muhamedi a.s. përmes melekut. Ai ka ardhur për shoqërinë njerëzore, për ta drejtuar atë në rrugën e adhurimit ndaj Zotit dhe mirësisë, në të gjitha aspektet e saj.
Kushdo që e lexon atë, ai e rikuptimëson jetën e tij, e fiton dynjanë dhe ahiretin. Në anën tjetër, kushdo që i kundërvihet e humbë veten e tij, në dynja e ahiret.
Pejgamberi a.s. ka thënë: “Allahu i Madhërishëm me këtë Kur’an ngritë e lartëson disa njerzë, kurse po ashtu me këtë Kur’an i degradon e nënçmon disa të tjerë.”
për më shumë kliko: