Mektebi nga të gjitha xhamitë e komunës së Prizrenit e mbajti orën mësimore të radhës

Mektebi nga të gjitha xhamitë e komunës së Prizrenit e mbajti orën mësimore të radhës, niveli i parë dhe niveli i dytë.
Nxënësit zhvilluan mësime kreative e aktivitete sportive. Disa të tjerë e mbajtën orën në natyrë e ambient të hapur.
Shyqyr Zotit, përveç interesimit të talebeve, e mira tjetër është vetëdijësimi i prindërve për t’i mbështetur fëmijtë në ndjekjen e mektebit.
Prindër, përmes mektebit do t’u ndihmoni fëmijëve për t’u bërë akoma më të mirë në të gjitha aspektet. Ia vlen që t’ua prishni rutinën e dembelisë.
“Ai që në zemrën e tij nuk ka asgjë nga Kur’ani, është sikurse një shtëpi e shkatërruar.” (Muhamedi a.s.)
për më shumë kliko: