Drekë solemne për talebet e mektebit

Meqë e mbaruan me sukses nivelin e parë të mektebit, imami i xhamisë ‘Bilalli r.a.’, Prizren, Hysni ef. Poniku, i sajdisë talebet e tij me një drekë solemne.
Një shembull i mirë!
për më shumë kliko: