Nxënësit e mrekullueshëm nuk kanë të ndaluar në manifestimin e gëzimit të tyre për nder të 17 shkurtit 2022

Nxënësit e mrekullueshëm nuk kanë të ndaluar në manifestimin e gëzimit të tyre për nder të 17 shkurtit 2022, përvejtorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës.
Kësaj radhe, mualimja Muala Qafleshi dhe nxënësit e mektebit të xhamisë ‘Mahmud Pasha’, Prizren, organizuan program të pasur solemn.
për më shumë kliko: