Vazhdon mektebi në xhamitë e komunës së Prizrenit

Në hytben e tij lamtumirëse, Pejgamberi alejhi selam iu drejtua shokëve dhe ymetit:
“O ju njerëz! Dëgjoni çka po ju them dhe mbani mend mirë. Unë po ua lë Librin e Allahut - Kur'anin dhe nëse i përmbaheni atij, gjithnjë do t'ju ruajë që të mos e humbni rrugën e drejtë, rrugën e drejtësisë dhe të së vërtetës.
Pas vetës e keni tërë jetën time, fjalët dhe veprat e mia. Gjithçka që kam folur, punuar jam përpjekur që ato të jenë në përputhshmëri të plotë me urdhërat e Allahut.
Ju, me të vërtetë nuk do të devijoni kurrë, përderisa t'i përmbaheni Kur'anit dhe Sunnetit tim.”
për më shumë kliko: