Vazhdon mektebi në xhamitë e Komunës së Prizrenit!

Fëmijtë, janë botë e pastër. Prindërve u takon që të kujdesen për edukimin dhe arsimimin e tyre.
Nëse duam që t’i ruajmë fëmijtë tanë nga intrigat e kohës, nëse duam që të kemi rehatllëk në familje; nëse duam t’i ndihmojmë shoqërisë; nëse duam që të jemi krenarë si prindër dhe nëse duam të fitojmë kurorën e krenarisë në ahiret, atëherë fëmijtë t’i dërgojmë në mekteb.
Imamët e mualimet I mirëpresin fëmijtë si gjithmonë. E, prindërit kanë përgjegjësi. Zoti i Madh ka thënë:
“O ju që besoni! Ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri i xhehennemit…” (Et-Tahrim, 6)
Për më shumë kliko: