Vazhdon mektebi në xhamitë e komunës së Prizrenit

Vazhdon mektebi në xhamitë e komunës së Prizrenit!
E pyetën Pejgamberin a.s., se cila prej punëve është më e vlefshme tek Allahu. Pejgamberi a.s. tha: “Puna më e vlefshme dhe më e dashur tek Allahu është ajo që bëhet pa ndërprerë edhe në qoftë se është pak.”
Edhe pse pandemia Covid-19 ka bërë telashe, megjithatë mektebi ka vazhduar edhe kur ndonjëherë ka pasur rënie në numër.
Është fakt se triumfi u takon atyre që këmbëngulin!