Vazhdimi i Mektebit, ora e katër mësimore

Fëmijtë janë stoli e kësaj bote. Por, kur ata janë të edukuar me terbijen e Kur’anit, do të jenë edhe krenari e prindërve në ahiret.
Pejgamberi a.s. ka thënë:
“Ai që e lexon Kur’anin dhe punon sipas tij, në Ditën e Gjykimit, dy prindërve të tij, do t’u vishet nga një kurorë, shkëlqimi i së cilës është më i fuqishëm se drita e diellit në këtë botë. Pejgamberi a.s., vazhdon duke thënë: E, nëse prindërve u bëhet ky nder, atëherë çfarë mendoni për atë që ka punuar me Kur’an!? Me atë rast, prindërit nga gëzimi do të pyesin: Përse kjo veshje për ne? U thuhet: Kjo veshje është për ju, sepse fëmija i juaj ka punuar me Kur’an.”
 
Pamje të përzgjedhura nga disa xhami, kliko në link:

Tanzil.net

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 8 miq dhe s'ka antarë në linjë

Kryesia e BIRK - ut

Lajme – Bashkësia Islame e Kosovës