IMAGE KBI i Prizrenit, me një program modest e shënoi ngjarjen madhështore të Israsë dhe Mi’raxhit

         Këshilli i Bashkësisë Islame i Prizrenit, me një program modest tradicional (Kur’an, ligjëratë, mevlud, ilahi, salavate, dua, etj.) e shënoi ngjarjen madhështore të Israsë dhe Mi’raxhit, në xhaminë “Sinan Pasha” në Prizren, pas namazit të akshamit. Israja dhe Mi’raxhi, është ai momenti i jashtëzakonshëm, kur Allahu i Madhërishëm e udhëtoi robin e Tij, Muhamedin a.s., me trup e shpirt, nga Mekka në Mesxhidi Aksa, në Jerusalem dhe nga aty në mbi shtatëpalë qiej e deri në “Sidretu’l Munteha”. Në këtë udhëtim qiellor, Allahu bisedoi drejtpërdrejt, pa ndërmjetësues, me Muhamedin a.s., ia mundësoi që t’i shohë shumë gjëra prej madhështisë së fuqisë së Krijuesit Fuqiplotë. Në Kur’an, Allahu dëshmon: "Ai (Muhamedi) vërtet, pa disa nga shenjat më të mëdha të Zotit të vet.” (En-Nexhm, 18). Pra, e pa atë që e pa, pa shumëçka, që për mendjen njerëzore janë krejtësisht të paarritshme. Njerëzit e besojnë miraxhin e Pejgamberit a.s., por, atë e përjetojnë vetëm besimtarët që falin namazin për hirë të Allahut, si dhe ata që e përkujtojnë këtë ngjarje madhore, me mendje, zemër e shpirt, sa herë që vije ajo. Këtë kënaqësi, e patën të gjithë ata që dëgjuan këshillat e mulla Reshat ef. Mexhitit – zv.Myfti i Republikës së Kosovës, pastaj fjalët brilante të kryetarit të Këshillit të BI-së Prizren, efendi Besim Berisha, po edhe programin me mjaft inspirim të realizuar nga imamët ballëlartë të qytetit tonë, Prizrenit. Zot i Madhërishëm, na ndihmo në këtë botë dhe në ditën kur do të dalim para Madhërisë Tënde, për llogaridhënie…!
IMAGE Ligjerate javore - Enes ef. Limani

Tema: Porositë  islame  për  rininë!  
IMAGE Ligjerate javore - Adem ef. Morina

Tema: Morali i përsosur i Muhammedit a.s.
IMAGE Medreseja "Alauddin" - Paralelja e Prizrenit, organizoi shënimin e ngjarjeve të marsit emblematik

          Medreseja "Alauddin" - Paralelja e Prizrenit, organizoi shënimin e ngjarjeve të marsit emblematik:  1) Epopeja e UÇK-së dhe sakrifica e familjes Jashari (5, 6 e 7 mars 1998);  2) Protestat studentore, që bënë kthesën e madhe (11 mars 1981); dhe 3) Beteja e luftës së UÇK-së në Vërri të Prizrenit (11 mars 1999) Me këtë rast, nxënësit e këtij tempulli të dijës, para mysafirëve të pranishëm, në amfiteatrin e Medresesë së Prizrenit, ekzektuan një program special, me përmbajtje artistike, kulturore, kombëtare e fetare. Drejtori i Medresesë, Mr. Jakup Çunaku foli për rëndësinë e ngjarjeve të marsit si dhe evokoi momente interesante nga kontributi i Medresesë “Alauddin” të Prishtinës, për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Të pranishmit i përshëndeti edhe koordinatori i Paraleles së Prizrenit, Mr. Ramadan Uka dhe sekretari z. Fetah Bekolli. Ky i fundit, foli për heroizmin e familjarëve të dëshmorëve si dhe kontributin e lëvizjes kombëtare për pajtimin e gjaqeve, plagëve e ngatërresave, e për të cilën kanë dhënë kontribut kryesor imamët, siç po bëjnë edhe tani. Me të vërtetë, ishte një program mbresëlënës. Medreseja, e para si gjithmonë!
IMAGE Ligjerate javore - Alen ef. Avdija

Tema: Ne, çka kemi bërë për dinin e Allahut!?
IMAGE Ligjerate javore - Hfz.Osman ef. Bekteshi

Tema: Të kuptuarit e prioriteteve në Islam
IMAGE Tribuna javore - Valon ef. Ibrahimi

Tema: Pajtimi me caktimin e Allahut xh.sh.
IMAGE Tribuna javore - Dr.Gykan ef. Shipkovica

Tema: Vlera e udhëzimit!
IMAGE Tribuna javore - Gjemali ef. Halimi

Tema: Falënderimi ndaj Krijuesit për mirësitë!
IMAGE Tribuna javore - Bashkim ef. Spahiu

Tema: Pendimi nën prizmin e Kur`anit dhe Sunetit!

KBI i Prizrenit, me një program modest e shënoi ngjarjen madhështore të Israsë dhe Mi’raxhit

         Këshilli i Bashkësisë Islame i Prizrenit, me një program modest tradicional (Kur’an, ligjëratë, mevlud, ilahi, salavate, dua, etj.) e shënoi ngjarjen madhështore të Israsë dhe Mi’raxhit, në xhaminë “Sinan Pasha” në Prizren, pas namazit të akshamit.

Israja dhe Mi’raxhi, është ai momenti i jashtëzakonshëm, kur Allahu i Madhërishëm e udhëtoi robin e Tij, Muhamedin a.s., me trup e shpirt, nga Mekka në Mesxhidi Aksa, në Jerusalem dhe nga aty në mbi shtatëpalë qiej e deri në “Sidretu’l Munteha”.

Në këtë udhëtim qiellor, Allahu bisedoi drejtpërdrejt, pa ndërmjetësues, me Muhamedin a.s., ia mundësoi që t’i shohë shumë gjëra prej madhështisë së fuqisë së Krijuesit Fuqiplotë. Në Kur’an, Allahu dëshmon: "Ai (Muhamedi) vërtet, pa disa nga shenjat më të mëdha të Zotit të vet.” (En-Nexhm, 18). Pra, e pa atë që e pa, pa shumëçka, që për mendjen njerëzore janë krejtësisht të paarritshme.

Njerëzit e besojnë miraxhin e Pejgamberit a.s., por, atë e përjetojnë vetëm besimtarët që falin namazin për hirë të Allahut, si dhe ata që e përkujtojnë këtë ngjarje madhore, me mendje, zemër e shpirt, sa herë që vije ajo.

Këtë kënaqësi, e patën të gjithë ata që dëgjuan këshillat e mulla Reshat ef. Mexhitit – zv.Myfti i Republikës së Kosovës, pastaj fjalët brilante të kryetarit të Këshillit të BI-së Prizren, efendi Besim Berisha, po edhe programin me mjaft inspirim të realizuar nga imamët ballëlartë të qytetit tonë, Prizrenit.

Zot i Madhërishëm, na ndihmo në këtë botë dhe në ditën kur do të dalim para Madhërisë Tënde, për llogaridhënie…!

Tanzil.net

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 24 miq dhe s'ka antarë në linjë

Kryesia e BIRK - ut

Lajme – Bashkësia Islame e Kosovës