IMAGE Këshilli i Bashkësisë Islame i Prizrenit i organizoi garat e diturisë - 2018

        Këshilli i Bashkësisë Islame i Prizrenit i organizoi garat e diturisë - 2018 në mësim-besim, për Komunën e Prizrenit. Në garë morën pjesë 15 xhami me nga 5 nxënës të përzgjedhur nga vijuesit e mësim-besimit në mejtepet e xhamive përkatëse. Nxënësit i janë nënshtruar pyetjeve nga 5 lëndë: 1) Kur’an përmendësh; 2) Njohuri nga Kur’ani; 3) Akaid (lënda mbi besimin); 4) Fikh (e drejta islame) dhe 5) Histori (islame dhe kombëtare).     Të gjithë nxënësit kanë qenë të përgatitur mjaft mirë. Në fund, komisioni qendror i garave të mësim-besimit 2018 e shpalli rezultatin për tri vendet e para, dhe atë si në vijim: 1) Vendi i parë: Xhamia e fshatit Kobajë, imam Tahir ef. Thaqi2) Vendi i dytë: Xhamia e fshatit Hoçë e Qytetit, imam Hasan ef. Krasniqi3) Vendi i tretë: Xhamia e fshatit Mushnikovë, imami Nail ef. SkenderiBazuar në këtë rezultat, xhamia e fshatit Kobajë, do të përfaqësojë Këshillin e Bashkësisë Islame të Prizrenit në garat e mësim-besimit në nivel të Republikës, që do të mbahen në Prishtinë më datë 07 Korrik 2018 (e shtunë). Urime për ekipet fituese dhe për të gjithë ekipet pjesëmarrëse. Urime për të gjithë vijuesit e mësim-besimit, pasiqë ata, që të gjithë pa asnjë dallim, janë fituesit e vërtetë, me vetë faktin që janë duke u stolisur me edukatën dhe mësimet islame.      
IMAGE Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Bilalli r.a., Dëshmorëve-Martirëve dhe Mahmud Pasha

        Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Bilalli r.a., Dëshmorëve-Martirëve dhe Mahmud Pasha
IMAGE Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Llokvicë, Pavarësia dhe Omeri r.a.

          Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Llokvicë, Pavarësia dhe Omeri r.a..  
IMAGE Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Mushnikovë, Manastricë, Lubinje e Epërme, Lubinje e Poshtme dhe Nepregoshte

         Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Mushnikovë, Manastricë, Lubinje e Epërme, Lubinje e Poshtme dhe Nepregoshte
IMAGE Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Lubeqevë, Pouskë, Jabllanicë, Gornje Sello, Pllanjane dhe Drajçiq

          Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Lubeqevë, Pouskë, Jabllanicë, Gornje Sello, Pllanjane dhe Drajçiq
IMAGE Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Dobrusht, Poslisht, Kobajë, Shkozë, Vlashnje dhe tri xhamitë e fsh. Zhur

        Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Dobrusht, Poslisht, Kobajë, Shkozë, Vlashnje dhe tri xhamitë e fsh. Zhur
IMAGE Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame të Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Jeshkovë, Caparc, Nashec i Poshtëm, Nashec i Epërm, Romajë, Arbanas (ish Sërbicë) dhe Hoqë e Qytetit

        Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame të Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Jeshkovë, Caparc, Nashec i Poshtëm, Nashec i Epërm, Romajë, Arbanas (ish Sërbicë) dhe Hoqë e Qytetit.
IMAGE Ekipi i Ramazanit të Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, në kuadër të vizitave në teren, vizituan xhematet e xhamive: Medina, Xhebeli Nur, Aliu r.a., Gjonaj, Mazrek dhe Ebu Bekri r.a..

         Ekipi i Ramazanit të Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, në kuadër të vizitave në teren, vizituan xhematet e xhamive: Medina, Xhebeli Nur, Aliu r.a., Gjonaj, Mazrek dhe Ebu Bekri r.a..
IMAGE Ekipi i Ramazanit të KBI-Prizren, vizituan xhematet e xhamive: Novosellë, Piranë, Landovicë, Atmaxhë, Zojz, Medvec, Mamushë, Ymer Prizreni, Dëshmorët e Arbanës

          Ekipi i Ramazanit të Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, në kuadër të vizitave në teren, vizituan xhematet e xhamive: Novosellë, Piranë, Landovicë, Atmaxhë, Zojz, Medvec, Mamushë, Ymer Prizreni, Dëshmorët e Arbanës.        
IMAGE Ekipi i Ramazanit të KBI-Prizren, vizituan xhematet e xhamive: Gërnçar, Skorobisht, Lubizhdë, Therandë (ish-Petrovë), Korishë, Reçan

      Ekipi i Ramazanit të Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, nga sot filloi me vizitat në teren. Ne kuadër të aktiviteteve të Ramazanit, u vizituan xhematet e xhamive: Gërnçar, Skorobisht, Lubizhdë, Therandë (ish-Petrovë), Korishë, Reçan.  

Ligjerate javore - Adem ef. Morina

Tema: Morali i përsosur i Muhammedit a.s.

Tanzil.net

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 9 miq dhe s'ka antarë në linjë

Kryesia e BIRK - ut

Lajme – Bashkësia Islame e Kosovës