IMAGE Këshilli i Bashkësisë Islame i Prizrenit i organizoi garat e diturisë - 2018

        Këshilli i Bashkësisë Islame i Prizrenit i organizoi garat e diturisë - 2018 në mësim-besim, për Komunën e Prizrenit. Në garë morën pjesë 15 xhami me nga 5 nxënës të përzgjedhur nga vijuesit e mësim-besimit në mejtepet e xhamive përkatëse. Nxënësit i janë nënshtruar pyetjeve nga 5 lëndë: 1) Kur’an përmendësh; 2) Njohuri nga Kur’ani; 3) Akaid (lënda mbi besimin); 4) Fikh (e drejta islame) dhe 5) Histori (islame dhe kombëtare).     Të gjithë nxënësit kanë qenë të përgatitur mjaft mirë. Në fund, komisioni qendror i garave të mësim-besimit 2018 e shpalli rezultatin për tri vendet e para, dhe atë si në vijim: 1) Vendi i parë: Xhamia e fshatit Kobajë, imam Tahir ef. Thaqi2) Vendi i dytë: Xhamia e fshatit Hoçë e Qytetit, imam Hasan ef. Krasniqi3) Vendi i tretë: Xhamia e fshatit Mushnikovë, imami Nail ef. SkenderiBazuar në këtë rezultat, xhamia e fshatit Kobajë, do të përfaqësojë Këshillin e Bashkësisë Islame të Prizrenit në garat e mësim-besimit në nivel të Republikës, që do të mbahen në Prishtinë më datë 07 Korrik 2018 (e shtunë). Urime për ekipet fituese dhe për të gjithë ekipet pjesëmarrëse. Urime për të gjithë vijuesit e mësim-besimit, pasiqë ata, që të gjithë pa asnjë dallim, janë fituesit e vërtetë, me vetë faktin që janë duke u stolisur me edukatën dhe mësimet islame.      
IMAGE Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Bilalli r.a., Dëshmorëve-Martirëve dhe Mahmud Pasha

        Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Bilalli r.a., Dëshmorëve-Martirëve dhe Mahmud Pasha
IMAGE Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Llokvicë, Pavarësia dhe Omeri r.a.

          Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Llokvicë, Pavarësia dhe Omeri r.a..  
IMAGE Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Mushnikovë, Manastricë, Lubinje e Epërme, Lubinje e Poshtme dhe Nepregoshte

         Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Mushnikovë, Manastricë, Lubinje e Epërme, Lubinje e Poshtme dhe Nepregoshte
IMAGE Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Lubeqevë, Pouskë, Jabllanicë, Gornje Sello, Pllanjane dhe Drajçiq

          Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Lubeqevë, Pouskë, Jabllanicë, Gornje Sello, Pllanjane dhe Drajçiq
IMAGE Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Dobrusht, Poslisht, Kobajë, Shkozë, Vlashnje dhe tri xhamitë e fsh. Zhur

        Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Dobrusht, Poslisht, Kobajë, Shkozë, Vlashnje dhe tri xhamitë e fsh. Zhur
IMAGE Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame të Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Jeshkovë, Caparc, Nashec i Poshtëm, Nashec i Epërm, Romajë, Arbanas (ish Sërbicë) dhe Hoqë e Qytetit

        Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame të Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Jeshkovë, Caparc, Nashec i Poshtëm, Nashec i Epërm, Romajë, Arbanas (ish Sërbicë) dhe Hoqë e Qytetit.
IMAGE Ekipi i Ramazanit të Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, në kuadër të vizitave në teren, vizituan xhematet e xhamive: Medina, Xhebeli Nur, Aliu r.a., Gjonaj, Mazrek dhe Ebu Bekri r.a..

         Ekipi i Ramazanit të Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, në kuadër të vizitave në teren, vizituan xhematet e xhamive: Medina, Xhebeli Nur, Aliu r.a., Gjonaj, Mazrek dhe Ebu Bekri r.a..
IMAGE Ekipi i Ramazanit të KBI-Prizren, vizituan xhematet e xhamive: Novosellë, Piranë, Landovicë, Atmaxhë, Zojz, Medvec, Mamushë, Ymer Prizreni, Dëshmorët e Arbanës

          Ekipi i Ramazanit të Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, në kuadër të vizitave në teren, vizituan xhematet e xhamive: Novosellë, Piranë, Landovicë, Atmaxhë, Zojz, Medvec, Mamushë, Ymer Prizreni, Dëshmorët e Arbanës.        
IMAGE Ekipi i Ramazanit të KBI-Prizren, vizituan xhematet e xhamive: Gërnçar, Skorobisht, Lubizhdë, Therandë (ish-Petrovë), Korishë, Reçan

      Ekipi i Ramazanit të Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, nga sot filloi me vizitat në teren. Ne kuadër të aktiviteteve të Ramazanit, u vizituan xhematet e xhamive: Gërnçar, Skorobisht, Lubizhdë, Therandë (ish-Petrovë), Korishë, Reçan.  
Trego # 
Titulli Autori Klikime
Këshilli i Bashkësisë Islame i Prizrenit i organizoi garat e diturisë - 2018 Postuar nga Administratori 55
Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Bilalli r.a., Dëshmorëve-Martirëve dhe Mahmud Pasha Postuar nga Administratori 39
Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Llokvicë, Pavarësia dhe Omeri r.a. Postuar nga Administratori 102
Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Mushnikovë, Manastricë, Lubinje e Epërme, Lubinje e Poshtme dhe Nepregoshte Postuar nga Administratori 48
Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Lubeqevë, Pouskë, Jabllanicë, Gornje Sello, Pllanjane dhe Drajçiq Postuar nga Administratori 29
Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame i Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Dobrusht, Poslisht, Kobajë, Shkozë, Vlashnje dhe tri xhamitë e fsh. Zhur Postuar nga Administratori 44
Ekipi i Ramazanit i Këshillit të Bashkësisë Islame të Prizrenit, në kuadër të vizitave në terren, vizituan xhematet e xhamive: Jeshkovë, Caparc, Nashec i Poshtëm, Nashec i Epërm, Romajë, Arbanas (ish Sërbicë) dhe Hoqë e Qytetit Postuar nga Administratori 72
Ekipi i Ramazanit të Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, në kuadër të vizitave në teren, vizituan xhematet e xhamive: Medina, Xhebeli Nur, Aliu r.a., Gjonaj, Mazrek dhe Ebu Bekri r.a.. Postuar nga Administratori 55
Ekipi i Ramazanit të KBI-Prizren, vizituan xhematet e xhamive: Novosellë, Piranë, Landovicë, Atmaxhë, Zojz, Medvec, Mamushë, Ymer Prizreni, Dëshmorët e Arbanës Postuar nga Administratori 232
Ekipi i Ramazanit të KBI-Prizren, vizituan xhematet e xhamive: Gërnçar, Skorobisht, Lubizhdë, Therandë (ish-Petrovë), Korishë, Reçan Postuar nga Administratori 103
Edukimi i femijeve eshte obligim yni Postuar nga Administratori 75
Ligjerate javore - Enes ef. Limani Postuar nga Administratori 94
Ligjerate javore - Adem ef. Morina Postuar nga Administratori 114
Medreseja "Alauddin" - Paralelja e Prizrenit, organizoi shënimin e ngjarjeve të marsit emblematik Postuar nga Administratori 192
Ligjerate javore - Alen ef. Avdija Postuar nga Administratori 115
Ligjerate javore - Hfz.Osman ef. Bekteshi Postuar nga Administratori 98
Tribuna javore - Valon ef. Ibrahimi Postuar nga Administratori 107
Tribuna javore - Dr.Gykan ef. Shipkovica Postuar nga Administratori 102
Tribuna javore - Gjemali ef. Halimi Postuar nga Administratori 96
Tribuna javore - Bashkim ef. Spahiu Postuar nga Administratori 99
KOSOVA 10 VJET SHTET Postuar nga Administratori 123
Tribuna javore - Adnan ef. Arifi Postuar nga Administratori 111
Tribuna javore - Mr.Kujtim ef. Bislimaj Postuar nga Administratori 108
Tribuna javore - Hfz.Daut ef. Lezi Postuar nga Administratori 104
Tribuna javore - Hfz.Osman ef. Bekteshi Postuar nga Administratori 97
Tribuna javore - Naser ef. Kastrati Postuar nga Administratori 85
Tribuna javore - Hfz.Faton ef. Bytyqi Postuar nga Administratori 98
Tribuna javore - Muhamed ef. Mazllami Postuar nga Administratori 95
Tribuna javore - Mervan ef. Berisha Postuar nga Administratori 90
Tribuna javore - Hysni ef. Poniku Postuar nga Administratori 80
Arkitektura islame - Tipologjia e xhamive te Kosoves Postuar nga Administratori 113
Tribuna javore - Dr.Edib ef. Abazi Postuar nga Administratori 85
Organizimi ligjeratës shkencore me temën: “Arkitektura Islame Tipologjia e xhamine në Kosovë” Postuar nga Administratori 80
Tribuna javore - Ali ef. Vezaj Postuar nga Administratori 92
Nxënësit e Medreses për ndër të ditës së lindjes së Pejgamberit a.s., kanë shpërndarë trëndafila Postuar nga Administratori 213
KBI i Prizrenit në bashkëpunim me Departamentin e të Rinjve të BIK-ut, organizoi aktivitetin: “Aspekte nga ekonomia dhe bankimi islam” Postuar nga Administratori 211
Kryetari i KBI - Prizren, Besim ef. Berisha, shpërndau dhurata modeste për nxënësit Postuar nga Administratori 273
KBI Prizren, organizoi seminarin një ditor në lidhje me shpjegimin e rregullave të haxhit Postuar nga Administratori 215
Këshilli I Bashkësisë Islame i Prizrenit organizoi garat e mësim-besimit / 2017 Postuar nga Administratori 254
Takimi me namaz – eja edhe ti! Postuar nga Administratori 337
KBI i Prizrenit, e shënoi natën e madhe të Israsë dhe Mi’raxhit Postuar nga Administratori 272
Në kuadër të Muajit të Mevludit, Këshilli i Bashkësisë Islame i Prizrenit organizoi Mevlud tradicional në xhaminë Dëshmorëve Martirëve Postuar nga Administratori 583
Në kuadër të Muajit të Mevludit, Këshilli i Bashkësisë Islame i Prizrenit organizoi Mevlud tradicional në xhaminë Emin Pasha Postuar nga Administratori 3246
Për nder të datëlindjes së Muhamedit a.s., Këshilli i Bashkësisë Islame i Prizrenit, organizoi program fetar në xhaminë Antalja Postuar nga Administratori 442
Duaja e hatmes ne xhamine e fsh. Gornje Selo Postuar nga Administratori 729
Duaja e hatmes ne xhamine e fsh. Reqan Postuar nga Administratori 776
Urime Vitin e Ri Musliman - Hixhretin 1438 Postuar nga Administratori 759
Duaja e hatmes ne fshatin Medvec, KK Prizren Postuar nga Administratori 875
Këshilli I Bashkësisë Islame i Prizrenit organizoi garat e mësim-besimit / 2016 Postuar nga Administratori 1132
Program madheshtor per "Lejletul Kader" Postuar nga Administratori 945

Tanzil.net

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 29 miq dhe s'ka antarë në linjë

Kryesia e BIRK - ut

Lajme – Bashkësia Islame e Kosovës