IMAGE 111.Suretu El Mesed

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!  1. Qoftë i shkatërruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatërruar!   2. Atij nuk i bëri dobi pasuria e vet, as ajo çka fitoi!   3. Ai do të hyjë në një zjarr të ndezur...
IMAGE 112.Suretu El Ihlas

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!  1. Thuaj: Ai, All-llahu është Një!   2. All-llahu është mbështetja (Atij i mbështetet çdo krijesë).   3. As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur.   4. Dhe Atij askush...
IMAGE 113.Suretu El Felek

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!  1. Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit,   2. Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi.   3. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.   4. Dhe prej dëmit të...
IMAGE 114.Suretu En Nas

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!  1. Thuaj: “Mbështetem në Zotin e njerëzve!   2. Sunduesin e njerëzve,   3. Të adhuruarin e njerëzve,   4. Prej të keqes së cytësit që fshihet.   5. I cili hedh dyshime...

Tanzil.net

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 15 miq dhe s'ka antarë në linjë

Kryesia e BIRK - ut

Bashkësia Islame e Kosovës

Bashkësia Islame e Kosovës