"Kitabu'l-Ihtijar lita'lil'i-l muhtar" të autorit: Abdullah bin Mahmud El-Mevsilij El-Hanefij, (i lindur: 599/1203).
Pjesa Libri Kliko shkarko
1 "Kitabu'l-Ihtijar lita'lil'i-l muhtar" Pjesa e parë - xhuzi 1
2 "Kitabu'l-Ihtijar lita'lil'i-l muhtar" Pjesa e dytë - xhuzi 2
3 "Kitabu'l-Ihtijar lita'lil'i-l muhtar" Pjesa e tretë - xhuzi 3
4 "Kitabu'l-Ihtijar lita'lil'i-l muhtar" Pjesa e katërt - xhuzi 4
Këshilli i Bashkësisë Islame - Prizren